InstallQ erkend & zegelrecht

InstallQ-erkenning

Het is voor opdrachtgevers – consumenten en zakelijke afnemers – lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren.

Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de InstallQ-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

ZOEK EEN ERKEND BEDRIJF

Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. En moet minimal relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Tevens geeft de InstallQ de vakbladen uit waarmee de erkende technische installateur zijn kennis up-to-date moet houden. Het gaat daarbij vaak om actuele informatie.

Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van het energiebedrijf in uw meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Daartoe is een contract getekend door de installateur met het energiebedrijf. Alleen een erkend installateur kan het zegelrecht aanvragen bij de energiebedrijven.

Voordat een bedrijf erkend installateur kan worden, dient het bedrijf te voldoen aan diverse zware eisen. Clerx elektrotechniek is een erkend installateur. U kunt dit nalezen op de website van de SEI:  www.erkendinstallatiebedrijf.nl

Het zegelrecht is bedrijfsgebonden. Indien u een nieuwe zegel ontvangt dan wordt deze aangebracht met een zegeltang van het bedrijf. De zegeltang bevat een stempel met een bedrijfsnummer van Clerx Elektrotechniek. Aan de hand van deze stempel is door het energiebedrijf eenvoudig te achterhalen wie het zegel heeft aangebracht en er kan op die wijze geen misbruik worden gemaakt van deze bevoegdheid.

Het zegelrecht biedt enkel het recht tot het spanningsloos maken en het vervangen van een doorgebrande zekering.

                                                                                                                                                                                                                                            zegeltang

Referenties