Informatie over de Energie-investeringsaftrek (EIA)

EIA 2022 LED Verlichting:

LED Verlichting is een van de populairste maatregelen waarvoor EIA wordt aangevraagd door uw zakelijke eindklanten. Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2022 bedraagt €149 miljoen EURO. Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen voor de EIA-subsidie in 2022. Lees het goed door!

1. Welk bedrag komt maximaal per armatuur in aanmerking voor EIA

• Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur

• Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150,- per externe licht- of bewegingssensor.

• Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50,- per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

2. Wat is het fiscale voordeel van EIA-subsidie voor de ondernemer?

Investeert een bedrijf in technieken die genoemd zijn in de Energielijst? Zij kunnen dan via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Dit is een extra maatregel naast de reguliere afschrijving.

Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. De vereiste is wel dat een onderneming winst maakt. Hoeveel procent van de factuur uiteindelijk gesubsidieerd wordt via EIA-2022 is op voorhand niet aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de fiscale winst van een onderneming

3. Zijn er subsidies voor losse en geïntegreerde sensoren?

Er zijn subsidiemogelijkheden voor zowel losse als geïntegreerde bewegingssensoren. Het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatisch aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit:

• Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.

• Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

4. Onder welke codes kan LED Verlichting en sensoren aangemeld worden?

• Code aanmelding LED Verlichting welke voldoen aan de gestelde criteria : 210506 • Armaturen voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor: code 210506 gemeld te worden.

• Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor in een armatuur kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensor moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden.

5. Waar kan een EIA 2022 aanvraag ingediend worden?

• De ondernemer of intermediar logt in met een eigen eHerkenningsmiddel. EIA 2022 aanvraag indien kan via deze link:

Energie-investeringsaftrek EIA – Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl

Meer informatie en links: Brochure Energielijst 2022:

Energielijst 2021 (rvo.nl)

Waar moet een LED-armatuur aan voldoen om in aanmerking te komen voor EIA 2022?

De eisen voor EIA-subsidie voor LED-verlichting zijn in 2022 aangescherpt. In code 210506 van de Energielijst 2022 zijn de volgende 2 eisen cruciaal:

 LED-verlichting moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium / levensduureis L90B50. Dit houdt in dat de geïnstalleerde LED-armaturen na 50.000 branduren nog minimaal 90% van zijn initiële lichtstroom/lichtopbrengst uitstraalt. Ofwel: de armaturen mogen maximaal een lichtterugval van 10% hebben. Deze L-waarde staat in een TM-21 rapport van de armatuur. Dit rapport kunt u bij ons aanvragen.

 Minimale efficacy, ofwel netto lichtstroom efficiëntie van 125 lumen per watt (lm/w). Per watt straalt de armatuur dus minimaal 125 lumen uit. Dit is bovengemiddeld. Deze waarde wordt gemeten in een LM-79 rapport van de armatuur. Ook dit rapport is bij ons op te vragen.

  Deze levensduurcriteria dient gemeten en gerapporteerd te zijn in een LM-80-08 rapport en de levensduur dient geëxtrapoleerd te zijn volgens de TM-21 methode en de zogenaamde SITU-temperatuur mag niet ontbreken! Daarnaast geldt dat de specificaties gemeten dienen te zijn volgens NEN-EN-IEC62722-2-1 of gelijkwaardige protocollen.

Referenties